Криско остави Петя Дикова без думи с провокативен отговор