Хора ровят в кофи за боклук, слагат плячката в лимузина