Преди обед: Възможна ли е профилактиката при хора, които са генетично обременени