Като две капки боза: Антон Тодоров и Хайнрих Химлер