Преди обед: Да запазим Мадарския конник за бъдещите поколения