Господари на ефира: Златен скункс за Владимир Путин за изказването му... (25.05.2017)