Гола във фонтан в центъра на София за 20 лв.? (А на бас)