Германските изобретения, от които САЩ се възползва