Евала прическа! Хазарта ще подстригва днеска (А на бас)